Print
BIDANG URUSAN : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
# JENIS DATA TAHUN SATUAN
20142015201620172018201920202021
I. Perumahan
1. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi302753047439747n/an/a928n/an/a Unit
1. Jumlah Rumah Layak Huni272722747136744n/an/a928n/an/a Unit
1. Kota Barat2285231542606842237n/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/a68n/a237n/an/a unit
2. Pembangunan Barun/an/an/a042n/an/an/a Unit
2. Kota Selatan353735443500095100n/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/a090100n/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/a05n/an/an/a Unit
3. Kota Utara259726783105226182n/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/a193562n/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/a32620n/an/a unit
4. Dungingi43444366685226163101n/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/a2415981n/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/a2420n/an/a Unit
5. Kota Timur349835104230127760n/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/a027740n/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/a1n/a20n/an/a Unit
6. Kota Tengah583058485893226162n/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/a026022n/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/a2140n/an/a Unit
7. Sipatana16821708305212579n/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/a0n/a79n/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/a125n/an/an/a Unit
8. Dumbo Raya19381939326917499n/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/a07499n/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/a1n/an/an/an/a Unit
9. Hulonthalangi1561156325832147108n/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/a0126108n/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/a221n/an/an/a Unit
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni300330033003n/an/an/an/an/a Unit
1. Kota Barat454454454n/a343n/an/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
2. Kota Selatan101101101n/a11n/an/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
3. Kota Utara510510510n/a425n/an/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
4. Dungingi222222222n/a34n/an/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
5. Kota Timur390390390n/a109n/an/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
6. Kota Tengah349349349n/a85n/an/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
2. Pembangunan Baru
7. Sipatana366366366n/a340n/an/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
2. Pembangunan Barun/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
8. Dumbo Raya239239239n/a164n/an/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
2. Pembangunan Baru
9. Hulonthalangi372372372n/a224n/an/an/a Unit
1. Peningkatan Kualitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Unit
2. Pembangunan Baru
2. Jumlah Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
1. Rumah Susun Hunian Milik
1. Jumlah Rusunami
2. Daya tampung
2. Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa
1. Jumlah Rusunawan/an/an/an/a11n/an/a unit
2. Daya tampungn/an/an/an/a9090n/an/a kamar
3. Penerangan Jalann/an/an/a24082579n/an/an/a Lampu
Tetap Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada