Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan Perempuan dan Anak
Print
Tetap | Sementara | Sangat Sementara | n/a Tidak Tersedia 
# Jenis Data Tahun Satuan Sumber
20152016201720182019202020212022
II. Perlindungan Perempuan dan Anak
1. Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum DPPKBPPA
1. Jumlah Perempuan Berhadapan Dengan Hukumn/a12975586247n/an/a DPPKBPPA
1. Jumlah Perempuan Sebagai Pelakun/a341691411n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/a32n/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/a6513n/an/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/a11131n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/a1n/a31n/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/a10n/an/a34n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/a1n/a132n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/a12n/an/a1n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/a76212n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/a4n/a1n/a1n/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Perempuan Sebagai Korbann/a9559494836n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/a783n/a1n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/a1798126n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/a631121n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/a73995n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/a1912957n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/a86629n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/a46124n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/a19643n/an/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/a86833n/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukumn/a76969612176n/an/a DPPKBPPA
1. Jumlah Anak Sebagai Pelakun/a1015192318n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/a31222n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/a35245n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/a11n/a33n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a2292n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/a127n/an/an/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a211n/an/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/a22432n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/a114n/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Anak Sebagai Korbann/a5666587540n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/a64673n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/a81871210n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/a42355n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/a5525n/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/a81211195n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/a33975n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/a57242n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/a136873n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/a491097n/an/a DPPKBPPA
3. Jumlah Anak Sebagai Saksin/a1015192318n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/a31222n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/a35245n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/a11n/a33n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a2292n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/a127n/an/an/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a211n/an/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/a22432n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/a114n/an/a DPPKBPPA
2. Anak Berkebutuhan Khusus DPPKBPPA
1. Jumlah Anak Berkebutuhan Khususn/an/a120n/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khususn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Jumlah Lembaga Pemerintah Penampungan Anak Berkebutuhan Khususn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Lembaga Swasta Penampungan Anak Berkebutuhan Khususn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan DPPKBPPA
1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasann/a8729494836n/an/a DPPKBPPA
1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjutin/a8729494836n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/a663n/a1n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/a1538126n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/a511121n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/a73995n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/a206957n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/a84629n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/a44124n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/a17243n/an/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/a5n/a833n/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjutin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasann/a4752587540n/an/a DPPKBPPA
1. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjutin/a4752587540n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/a52673n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/a51271210n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/a42355n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/a3525n/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/a8711195n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/a34975n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/a66242n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/a105873n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/a391097n/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjutin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBPPA
1. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)n/a11111n/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Pusat Krisis Terpadu (PKT)n/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Jumlah Women Crisis Center (WCC)n/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Jumlah Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)n/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Jumlah Satgas Perlindungan TKI Bermasalahn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
6. Jumlah UPT Dinas Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan DPPKBPPA
1. Jumlah Tenaga Rehabilitasi Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Jumlah Tenaga Psikologn/an/an/an/a11n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Tenaga Konselorn/an/an/an/a11n/an/a DPPKBPPA
3. Jumlah Tenaga Rohaniawann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Tenaga Kesehatann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Jumlah Aparat Penegak Hukumn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Jumlah Tenaga Reintegrasin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA