Sosial
Sarana Ibadah
Print
Tetap | Sementara | Sangat Sementara | n/a Tidak Tersedia 
# Jenis Data Tahun Satuan Sumber
20152016201720182019202020212022
VII. Sarana Ibadah
1. Masjidn/an/an/an/an/an/an/an/a Buah Sekretariat Daerah
1. Kota Barat434243444444n/an/aBuah Sekretariat Daerah
2. Kota Selatan313131313232n/an/aBuah Sekretariat Daerah
3. Kota Utara292930303233n/an/aBuah Sekretariat Daerah
4. Dungingi384141414246n/an/aBuah Sekretariat Daerah
5. Kota Timur363738383838n/an/aBuah Sekretariat Daerah
6. Kota Tengah414344444545n/an/aBuah Sekretariat Daerah
7. Sipatana222222222323n/an/aBuah Sekretariat Daerah
8. Dumbo Raya202020202121n/an/aBuah Sekretariat Daerah
9. Hulonthalangi252526262626n/an/aBuah Sekretariat Daerah
2. Langgar/Musholan/an/an/an/an/an/an/an/a Buah Sekretariat Daerah
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
3. Suraun/an/an/an/an/an/an/an/a Buah Sekretariat Daerah
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
4. Gereja Kristenn/an/an/an/an/an/an/an/a Buah Sekretariat Daerah
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
2. Kota Selatann/an/an/an/an/a15n/an/aBuah Sekretariat Daerah
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
5. Gereja Katolikn/an/an/an/an/an/an/an/a Buah Sekretariat Daerah
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
2. Kota Selatan1111n/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
6. Kapeln/an/an/an/an/an/an/an/a Buah Sekretariat Daerah
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
7. Puran/an/an/an/an/an/an/an/a Buah Sekretariat Daerah
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
8. Kuiln/an/an/an/an/an/an/an/a Buah Sekretariat Daerah
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
9. Viharan/an/an/an/an/an/an/an/a Buah Sekretariat Daerah
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
10. Klentengn/an/an/an/an/an/an/an/a Buah Sekretariat Daerah
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
2. Kota Selatan1111n/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
3. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
4. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
5. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
6. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
7. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
8. Hulonthalangi1111n/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah
9. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aBuah Sekretariat Daerah