Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Print
Tetap | Sementara | Sangat Sementara | n/a Tidak Tersedia 
# Jenis Data Tahun Satuan Sumber
20152016201720182019202020212022
V. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial PM
1. Anak Jalanan405555n/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Penderita Sakit Jiwan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Gepeng (Gembel Dan Pengemis)35814n/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Penderita HIV/AIDS43n/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
5. Pecandu Narkoba553689n/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
6. Fakir Miskin10501n/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
7. Bayi Terlantar14149108n/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
8. Anak Terlantar86567328n/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
9. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tanggan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
10. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
11. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakatn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
12. Anak Korban Kekerasan Seksualn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
13. Lanjut Usia Terlantar4351n/a3649n/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
14. Komunitas Adat Terpenciln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
15. Penyandang Tuna Netran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
16. Penyandang Tuna Rungun/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
17. Penyandang Tuna Wicaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
18. Penyandang Tuna Wicara-Rungun/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
19. Penyandang Tuna Daksan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
20. Penyandang Tuna Grahitan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
21. Penyandang Buta Aksaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
22. Penyandang Cacat Fisikn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
23. Tuna Susila141413n/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
24. Bekas Narapidana147144217n/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
25. Korban Penyalahgunaan NAPZA55368925n/an/an/an/a Dinas Sosial PM
26. Penyandang LGBTn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
27. Korban LGBTn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Panti Asuhan Dinas Sosial PM
1. Panti Sosial Asuhan Anakn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Panti7899n/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghuni334399361385n/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial6n/a67n/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Panti Sosial Petirahan Anakn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Panti Sosial Bina Remajan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Panti1111n/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Panti Sosial Tresna Wirdan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Panti1111n/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghuni35353535n/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
5. Panti Sosial Bina Netran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
6. Panti Sosial Bina Daksan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
7. Panti Sosial Bina Grahitan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
8. Panti Sosial Bina Larasn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
9. Panti Sosial Bina Rungu Wicaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
10. Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronisn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
11. Panti Sosial Marsudi Putran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
12. Panti Sosial Pamardi Putran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
13. Panti Sosial Karya Wanitan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
14. Panti Sosial Bina Karyan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
15. Panti Sosial Rehabilitasin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pantin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Pusat Rehabilitasi Narkoba Dinas Sosial PM
1. Jumlah Pusat Rehabilitasin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Rumah Singgah Dinas Sosial PM
1. Jumlah Rumah Singgahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penghunin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosialn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM