Sosial
Pengeluaran Penduduk
Print
Tetap | Sementara | Sangat Sementara | n/a Tidak Tersedia 
# Jenis Data Tahun Satuan Sumber
20152016201720182019202020212022
X. Pengeluaran Penduduk
1. Jumlah Penduduk Dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) < 100.000 Dinas Sosial PM
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Jumlah Penduduk Dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 100.000-14999 Dinas Sosial PM
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Jumlah Penduduk Dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 150.000-19999 Dinas Sosial PM
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Jumlah Penduduk Dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 200.000-29999 Dinas Sosial PM
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
5. Jumlah Penduduk Dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 300.000-49999 Dinas Sosial PM
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
6. Jumlah Penduduk Dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 500.000-74999 Dinas Sosial PM
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
7. Jumlah Penduduk Dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 750.000-99999 Dinas Sosial PM
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
8. Jumlah Penduduk Dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) ?000.000 Dinas Sosial PM
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Sosial PM