Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ketersediaan Air Baku
Print
Tetap | Sementara | Sangat Sementara | n/a Tidak Tersedia 
# Jenis Data Tahun Satuan Sumber
20152016201720182019202020212022
IV. Ketersediaan Air Baku
1. Sumber Air Baku Sungai Dinas PU PR
1. Nama Sungai ? Kapasitasn/a297n/an/an/an/an/an/a Dinas PU PR
2. Sumber Air Baku Waduk Dinas PU PR
1. Nama Waduk ? Kapasitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas PU PR
3. Sumber Air Baku Embung Dinas PU PR
1. Nama Embung ? Kapasitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas PU PR
4. Sumber Air Baku Danau/Situ Dinas PU PR
1. Nama Danau/Situ ? Kapasitasn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas PU PR
5. Sumber Air Baku Tampungan Air Lainnya Dinas PU PR
1. Jumlah Tampungan Air Lainnyan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas PU PR
2. Kapasitas Air Bakun/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas PU PR