Perdagangan
Sarana Perdagangan
Print
Tetap | Sementara | Sangat Sementara | n/a Tidak Tersedia 
# Jenis Data Tahun Satuan Sumber
20152016201720182019202020212022
I. Sarana Perdagangan
1. Jumlah Pasar Tradisionaln/an/an/an/an/an/an/an/a Unit DISPERINDAG
1. Jumlah Dikelolah Pemerintah999999n/an/aUnit DISPERINDAG
1. Jumlah Bangunan Permanen999999n/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Barat111111n/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatan222222n/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingi111111n/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timur111111n/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengah111111n/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatana222222n/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Raya111111n/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Jumlah Bangunan Semi Permanenn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Jumlah Tanpa Bangunan/Tendan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Dikelolah Swastan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
1. Jumlah Bangunan Permanenn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Jumlah Bangunan Semi Permanenn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Jumlah Tanpa Bangunan/Tendan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Dikelola Masyarakatn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
1. Jumlah Bangunan Permanenn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Jumlah Bangunan Semi Permanenn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Jumlah Tanpa Bangunan/Tendan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Jumlah Pasar Modernn/an/an/a666n/an/a Unit DISPERINDAG
1. Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba99966n/an/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatan555222n/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/a1n/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingi111222n/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timur111111n/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengah222111n/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Minimarketn/an/an/a597474n/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/a688n/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatann/an/an/a101414n/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/a101010n/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingin/an/an/a566n/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timurn/an/an/a101010n/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengahn/an/an/a101616n/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/a244n/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/a333n/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/a333n/an/aUnit DISPERINDAG
3. Pasar Perkulakan/Grosirn/an/an/a343939n/an/aUnit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatann/an/an/a151616n/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingin/an/an/an/a11n/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timurn/an/an/a101111n/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengahn/an/an/a222n/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/a455n/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/a111n/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/a233n/an/aUnit DISPERINDAG
3. Pertokoann/an/an/an/an/an/an/an/a Unit DISPERINDAG
1. Kota Baratn/an/an/a505355n/an/aUnit DISPERINDAG
2. Kota Selatann/an/an/a279282281n/an/aUnit DISPERINDAG
3. Kota Utaran/an/an/a506969n/an/aUnit DISPERINDAG
4. Dungingin/an/an/a100109109n/an/aUnit DISPERINDAG
5. Kota Timurn/an/an/a180182182n/an/aUnit DISPERINDAG
6. Kota Tengahn/an/an/a224225226n/an/aUnit DISPERINDAG
7. Sipatanan/an/an/a404545n/an/aUnit DISPERINDAG
8. Dumbo Rayan/an/an/a6062n/an/an/aUnit DISPERINDAG
9. Hulonthalangin/an/an/a304040n/an/aUnit DISPERINDAG
4. Jumlah Rumah Potong Hewann/an/an/an/an/an/an/an/a Unit DISPERINDAG
1. Rumah Potong Hewan Sapi Dan Sejenisnya333222n/an/aUnit DISPERINDAG
2. Rumah Potong Hewan Babi Dan Sejenisnyan/an/an/an/an/an/an/an/aUnit DISPERINDAG
3. Rumah Potong Hewan Unggas Dan Sejenisnyan/an/an/a111n/an/aUnit DISPERINDAG