Pertanian
Tanaman Pangan
Print
Tetap | Sementara | Sangat Sementara | n/a Tidak Tersedia 
# Jenis Data Tahun Satuan Sumber
20152016201720182019202020212022
I. Tanaman Pangan
1. Luas Lahan Pertanian Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Lahan Sawahn/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Beririgasin/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Barat34344343n/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatan2222n/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utara477477472472n/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingi33332727n/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timur109109106106n/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengah74747373n/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatana123123120120n/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Tadah Hujann/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/aHa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Lahan Keringn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Tegal/Kebunn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Barat43n/a4343n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/an/a33n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingi58n/a7373n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timur35n/a3535n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengah4n/a44n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatana34n/a3434n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Raya25n/a2525n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangi10n/a1010n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Ladang/Human/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Jumlah Produksi Tanaman Pangan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Jumlah Produksi Padin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/a588380445.2n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/a1913.0218.8n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/a77669102.787.552n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/a544276.34216n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/a17661504.981.802n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/a961709.241.089n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/a15651977.61.768n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Jumlah Produksi Jagungn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/a588168107.84n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/a19n/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/a7766n/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/a549552.962.9n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/a1766140.46.51n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/a90154.8n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/an/a225.571.5n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/a15026.12n/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/a26.5n/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Jumlah Produksi Kedelain/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Jumlah Produksi Ubin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnyan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Nilai Produksi Tanaman Pangan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Jumlah Produksi Padin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Jumlah Produksi Jagungn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Jumlah Produksi Kedelain/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Jumlah Produksi Ubin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnyan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan
4. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertaniaan