Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Keluarga Berencana
Print
Tetap | Sementara | Sangat Sementara | n/a Tidak Tersedia 
# Jenis Data Tahun Satuan Sumber
20152016201720182019202020212022
II. Keluarga Berencana
1. Jumlah Pasangan Usia Subur DPPKBPPA
1. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KBn/an/a33670229242877520828n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a4931398842803461n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a3389190023741657n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a3543201530151965n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a4269298640932386n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a4325259934942557n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a3598273533072406n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a3572195027231917n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a3241270432492741n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a2802204722401738n/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KBn/an/a3851349132416786n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a498513467664n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a331186170534n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a99525491954n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a6766186111098n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a766289355782n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a334290248812n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a561468462803n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a385311307507n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a201291130632n/an/a DPPKBPPA
2. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode DPPKBPPA
1. Suntik KB/Implann/an/a9520730576117053n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a1134113012911075n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a836237558503n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a1396767806852n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a161311431120836n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a988918928894n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a864812804795n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a1115863736726n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a810649640647n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a764786728725n/an/a DPPKBPPA
2. Obat/Pil KBn/an/a6012555351704720n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a700776814844n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a647502411380n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a739461404351n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a765766744626n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a774773769708n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a12081109982822n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a496446406415n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a351285293269n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a332435347305n/an/a DPPKBPPA
3. IUD/Spiraln/an/a7103397436443369n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a1178854436475n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a766427500409n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a659367394370n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a500292305203n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a950365374373n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a754370360358n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a589254292279n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a627635638639n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a1084410345263n/an/a DPPKBPPA
4. Susukn/an/a5320424740613994n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a1151983688741n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a622237214198n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a363235249228n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a513586631554n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a558349344347n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a224266281252n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a678290312350n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a91698110061020n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a295320336304n/an/a DPPKBPPA
5. Kondomn/an/a251121133133n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a1222n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a387137n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a64656n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a3628296n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a41121425n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a10111012n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a11439n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a44515763n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a6n/an/a3n/an/a DPPKBPPA
6. Vagina Diafragman/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
7. Spermatisidan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
8. Vasektomin/an/a338229254223n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a10264104104n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a28181510n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a331475n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a34393919n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a74312928n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a13111211n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a10755n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a28292929n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a16161412n/an/a DPPKBPPA
9. Tubektomin/an/a1275120413121336n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a167179200220n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a121151155150n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a190165172153n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a132132136142n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a174151184182n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a191156171156n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a11286109133n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a80747474n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a108110111126n/an/a DPPKBPPA
3. Sarana Dan Prasarana KB DPPKBPPA
1. Jumlah Alat Peraga KBn/an/a9999n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a1111n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a1111n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a1111n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a1111n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a1111n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a1111n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a1111n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a1111n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a1111n/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Balai KBn/an/a29999n/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/a111n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/a111n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/a111n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/a111n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/a111n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/a111n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/a111n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/a111n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/a111n/an/a DPPKBPPA
3. Unit Pelayanan KBn/an/an/a737339n/an/a DPPKBPPA
1. Puskesmasn/an/an/a101010n/an/a DPPKBPPA
2. Puskesmas Pembantun/an/an/a131313n/an/a DPPKBPPA
3. Klinik KBn/an/an/a505016n/an/a DPPKBPPA
4. Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Jumlah Tenaga Klinik KBn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Doktern/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Bidann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Perawat Kesehatann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
5. Jumlah Petugas KBn/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Petugas Lapangan KBn/an/an/a222n/an/a DPPKBPPA
1. Sudah Mengikuti Pelatihann/an/an/a222n/an/a DPPKBPPA
2. Belum Mengikuti Pelatihann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
2. Penyuluh KBn/an/an/a171822n/an/a DPPKBPPA
1. Sudah Mengikuti Pelatihann/an/an/a171820n/an/a DPPKBPPA
2. Belum Mengikuti Pelatihann/an/an/an/an/a2n/an/a DPPKBPPA
6. Jumlah Kelompok Bina Keluargan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balitan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/a111111n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/a666n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/a777n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/a777n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/a888n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/a888n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/a555n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/a777n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/a666n/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remajan/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/a777n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/a555n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/a666n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/a555n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/a666n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/a666n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/a555n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/a555n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/a555n/an/a DPPKBPPA
3. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansian/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/an/a777n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/an/a555n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/an/a666n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/an/a555n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/an/a666n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/an/a666n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/an/a555n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/an/a777n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/an/a555n/an/a DPPKBPPA
7. Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaann/an/an/an/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desan/an/a50n/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a7777n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a5555n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a6666n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a5555n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a6666n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a6666n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a5555n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a5555n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a5555n/an/a DPPKBPPA
2. Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desan/an/a200n/an/an/an/an/a DPPKBPPA
1. Kota Baratn/an/a28353535n/an/a DPPKBPPA
2. Kota Selatann/an/a20202020n/an/a DPPKBPPA
3. Kota Utaran/an/a24242424n/an/a DPPKBPPA
4. Dungingin/an/a20202020n/an/a DPPKBPPA
5. Kota Timurn/an/a24242424n/an/a DPPKBPPA
6. Kota Tengahn/an/a24242424n/an/a DPPKBPPA
7. Sipatanan/an/a20202020n/an/a DPPKBPPA
8. Dumbo Rayan/an/a20202020n/an/a DPPKBPPA
9. Hulonthalangin/an/a20202020n/an/a DPPKBPPA